ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ: PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ: PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.


ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນເອັນເຕີໄພ ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກໃນປະເທດໄທ ແລະພາກພື້ນອາຊີ ໂດຍສ້າງຕັ້ງໃນ ປີ 1972 ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກມາເປັນໄລຍະດົນນານ ກວ່າ 43 ປີ ຜະລິດສິນຄ້າດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັດຖຸເຄມີເຈືອປົນ ອີກຍັງໄດ້ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານຈາກຈຸລາຣາຊະມົນຕີ ຜົງວຸ້ນ (ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມ) ກາ ນາງເງືອກ ຂະໜາດ 50 ກຣາມ ປະສົມໄດ້ກັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຕານລວມ 6 ກກ. ທຽບເທົ່າປະມານຖ້ວຍເຂົ້າທຳມະດາ 20 ຖ້ວຍ Nutrition Energy Value Kcal / 100 gm. 60 Protein (N x 6.25) % 0.3 Fat (lipids) % <0.1 Raw Fiber % 0.6 N.N.E. % 80.4 Dietary Fiber % 65.5 Sodium % <0.4 Potassium % <0.09 Calcium % <0.4 N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components. Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999 ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໄດ້ແກ່ - Agar Mermaid Products ສີຂຽວ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ) - Agar Mermaid Products ສີນ້ຳເງິນ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີນ້ຳເງິນ) - Agar Mermaid Products ສີຂຽວນ້ຳເງິນ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ) - Agar Mermaid Products ຫຼຽນຄຳ (ຜົງວຸ້ນກາຫຼຽນຄຳ) - Agar Mermaid Products ເຮີຄິວລິສ (ຜົງວຸ້ນກາເຮີຄິວລິສ)

Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading manufacturer of Mermaid Brand Agar Powder in Thailand and Asia, found in 1972 and has been trusted by consumers for more than 43 years. We provide high quality products without chemical additives guaranteed quality and standard by Sheikul Islam Office. Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice. Nutrition Energy Value Kcal / 100 gm. 60 Protein (N x 6.25) % 0.3 Fat (lipids) % <0.1 Raw Fiber % 0.6 N.N.E. % 80.4 Dietary Fiber % 65.5 Sodium % <0.4 Potassium % <0.09 Calcium % <0.4 N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components. Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999 website Revised: June, 2003 Our products are as follows - Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Dark Blue Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Golden Coin Brand Agar Powder - Hercules Brand Agar Powder

 

 

 

 


 

 

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນ ເອັນເຕີໄພ

 

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນ ເອັນເຕີໄພ ແມ່ນຊ່ຽວຊານຜົງວຸ້ນ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດໄທ ທີ່ຈຳໜ່າຍຜົງວຸ້ນ ການາງເງືອກ ມາດົນນານກວ່າ 50 ປີ ໂດຍມີເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ ແລະການທົດລອງ ຄຸນນະພາບຜົງວຸ້ນທີ່ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດໝັ້ນໃຈຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜົງວຸ້ນ ການາງເງືອກ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບ ມາດຕະຖານ ອຢ. ຮາລານ ແລະ kosher


ພັດທະນາສິນເອັນເຕີໄພ ຫຈກ.
ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີນ້ຳເງິນ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຜົງວຸ້ນ ແລະ ເຈລາຕິນ ແມ່ນຊະນິດດຽວກັນ  ແຕ່ຈິງແລ້ວແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ ເຊິ່ງລັກສະນະເບື້ອຕົ້ນທີ່ແນມເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຕ່າງ ນັ່ນແມ່ນວຸ້ນຈະມີຄວາມກອບ ສ່ວນເຈລາຕິນຈະມີຄວາມໜຽວນຸ່ມ ຫຼື ໜືດ
ນອກຈາກນີ້ວັດຖຸດິບທີ່ເອົາມາເຮັດຜົງວຸ້ນ ແລະເຈລາຕິນ ກໍບ່ຄືກັນ
- ວຸ້ນແມ່ນສານປະກອບຂອງນ້ຳຕານຫຼາຍໂມເລກຸນ 2 ກຸ່ມ ແມ່ນເອກາໂຣສ ແລະເອກາໂຣເພກຕິນ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການສະກັດ ສາຫຫຼ່າຍທະເລ ເຊິ່ງເປັນສາຫຼ່າຍທະເລສີແດງໃນດິວິຊັ່ນໂຣໂດໄຟຕ້າ
-ເຈລາຕິນ ແມ່ນໂປຣຕີນທີ່ເກີດຈາກການສະຫຼາຍຂອງຄໍລາເຈນດ້ວຍກົດຫຼືດ່າງ ມີລັກສະນະເປັນຜົງສີນ້ຳຕານອ່ອນ ສາມາດສະກັດໄດ້ຈາກກະດູກ ແລະໜັງສັດ
ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງແນ່ໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົງທັ້ງສອງຊະນິດນີ້ ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ແທນກັນບໍ່ໄດ້ ຊ່ວງທີ່ຈະເຮັດເຂົ້າໜົມກໍເບິ່ງໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ມັນສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼາຍທີສຸດ

ວຸ້ນສະກັດໄດ້ຈາກສາຫຼ່າຍທະເລສີແດງ ສະກຸນກຣາຊິລາເຣຍ ມີຊື່ທີ່ຊາວບ້ານຮຽກທົ່ວໄປຫຼາຍຊື່ ເຊັ່ນ ສາຫຼ່າຍຜົມນາງ, ສາຫຼ່າຍວຸ້ນ ແລະສາຫຼ່າຍເຂົາກວາງ ພົບພໍ້ທົ່ວໄປແທບທຸກຈັງຫວັດ ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ບໍລິເວນເກາະທີ່ມີຄື່ນລົມສະຫງົບ. ວິທີການຜະລິດວຸ້ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແມ່ນຈະຕ້ອງເອົາສາຫຼ່າຍແຫ້ງມາກຳຈັດວັດສະດຸເຈືອປົນ ໂດຍລ້າງດ້ວຍນ້ຳແລ້ວເອົາໄປຕາກແຫ້ງ ເຮັດຊ້ຳແບບນີ້ຫຼາຍ ໆ ຄັ້ງ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕົ້ມຈົນສາຫຼ່າຍນິ່ມ ເອົາໄປບົດຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນ ແລ້ວນຳໄປຕົ້ມຕໍ່ ໂດຍເຕີມສານຕ່າງ ໆ ເພື່ອປັບລະດັບຄວາມເປັນກົດດ່າງ ແລະຊ່ວຍໃນການຕອງ ເມື່ອສ່ວນປະສົມຕ່າງ ໆ ເປັນເນື້ອດຽວກັນແລ້ວ ກໍເອົາໄປຕອງ ຖິ້ມວຸ້ນໃຫ້ແຂງຕົວ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເອົາໄປແຊ່ເຢັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳແຍກຕົວອອກຈາກວຸ້ນ ເມື່ອໄດ້ເວລາຕາມກຳໜົດ ຈຶ່ງນຳວຸ້ນແຊ່ແຂງອອກມາປະໄວ້ໃຫ້ນ້ຳແຂງລະລາຍ ລ້າງວຸ້ນດ້ວຍນ້ຳເຢັນ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນ້ຳ ແລ້ວຈຶ່ງຜ່ານໄປຍັງຂັ້ນຕອນການອົບແຫ້ງ ແລະບົດເປັນຜົງຕໍ່ໄປ ເມື່ອເຮົາຈະເອົາວຸ້ນມາແຕ່ງກິນ ກໍເອົາວຸ້ນຜົງສຳເລັດຮູບຕົ້ມໃສ່ນ້ຳ, ນ້ຳຕານ ແລ້ວກໍຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ວຸ້ນແຂງຕົວ

 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

 

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading agar powder manufacturer in Thailand, provide distribution services of Pearl Mermaid brand agar powder for more than 50 years. With modern manufacturing technology and quality control in laboratory testing, we assure consumers that our products offer quality standard and safety guaranteed by GMP, Halal, and kosher.
Gelation is protein caused by the decomposition of collagen with acids and alkalis, offers light brown powder which can be distilled from bone and leather.
Therefore, it is assured that both types of powder have different properties which cannot be interchangeable. Be careful when you make dessert. To meet customers’ needs comes first.
Agar is extracted from red seaweed in genus of Gracilaria, called by general people with several names such  Gracilaria fisheri, Gracilaria salicornia and Valonia found in almost every province along the coast or sea shore with slightly waves.
The steps to make jelly is to remove adulterated things from the seaweed by washing with water and then dried. Repeat this several times, then boil until algae feels soft. Grind them together. Then boil again by adding various substances to adjust PH level and make filtration easier. When the ingredients are together, filter to separate water from the jelly, let jelly cool down and freeze. When the time is set to bring the frozen jelly dissolves and wash with cold water. Drain and then bring to drying and grinding process to powder. When we make jelly, pour jelly powder and sugar in boiled water, leave it to become jelly.

 

CONTACT US


PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.

Phone
+66 2862 4894

E-mail
patanasin@agarmermaid.com

Website
agarmermaid.aecgateway.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ: PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.”

Leave a Reply

Gravatar